Đang Thực Hiện

Write some software

Job Description:

Windows C hoặc C++ Lập trình

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13339385

Được trao cho:

₫550000 VND trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0