Write some Software

Đã Hủy Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

#1: [url removed, login to view]

#2: [url removed, login to view]

Please provide an outline with your application how you will solve the problem (which technology you want to use)

JSON Linux PostgreSQL Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #13586857

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình €166 cho công việc này

venkatasrisai

A proposal has not yet been provided

€166 EUR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0