Write some software

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Windows .NET Lập trình phần mềm

.NET Kiến trúc phần mềm Màn hình Windows

ID dự án: #13955330

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫630092 cho công việc này

MetaoriginLab

Hi, We would be charging the bid amount as an hourly amount

₫677777 VND trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.8
buntyarnab

A proposal has not yet been provided

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
qviet92

• I have 2 years programming experience in designing & developing websites or web based applications using .NET technologies. • Developing customized solutions on SharePoint 2013 such as: Taxonomy, list definition, si Thêm

₫600000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0