Đã Đóng

Write some software

Windows .NET Lập trình phần mềm

Kĩ năng: .NET, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13955330

4 freelancer chào giá trung bình₫630092 cho công việc này

rkatoch

*** I'm developer&build your software** \\***EXPERTISE IN ASP.NET,C#.VB.NET,MVC***// Warmest greetings!! It’s been pleasure to have you here with us. >> I ‘m a professional with more than 12 years of experience in .NET Thêm

₫692592 VND trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
6.5
MetaoriginLab

Hi, We would be charging the bid amount as an hourly amount

₫677777 VND trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.8
buntyarnab

A proposal has not yet been provided

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
qviet92

• I have 2 years programming experience in designing & developing websites or web based applications using .NET technologies. • Developing customized solutions on SharePoint 2013 such as: Taxonomy, list definition, si Thêm

₫600000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0