Đã Đóng

Write some software

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹3680 cho công việc này

₹11666 INR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
₹1250 INR trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
1.9
₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
₹1450 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8
teknosoft5

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [url removed, login to view] Great Thêm

₹1361 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹5055 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0