Đã Đóng

Write some software

Windows Java Mau memperdalam ilmu tentang perangkat lunak (software)

Kỹ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: write windows registry java, windows mobio java, windows forms java, software write book, develop windows application java, software write technical manual

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14800469

5 freelancer đang chào giá trung bình Rp1511111 cho công việc này

Rp1111111 IDR trong 3 ngày
(120 Đánh Giá)
6.4
microservices

A proposal has not yet been provided

Rp350000 IDR trong 5 ngày
(17 Đánh Giá)
3.8
pinglin

Hello. Thanks for your job posting. I am Java Expert. So I can do whatever you want. Please contact me. I am waiting now. Thanks.

Rp2222222 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chinraj956

A proposal has not yet been provided

Rp1650000 IDR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
astoristz

halo, dari keterangan yang diberikan sepertinya ini mau belajar tentang java "via online" ? bole tau IDE yang di gunakan?

Rp2222222 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0