Đã Đóng

Write some software

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹9166 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(54 Nhận xét)
6.4
shinelancer

I have experience writing many software project with C and C++. I hope to be your good friend through this project. Relevant Skills and Experience c, c++ Proposed Milestones ₹10000 INR - complete

₹10000 INR trong 5 ngày
(16 Nhận xét)
4.3
₹7777 INR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
₹11111 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0