Đã Đóng

Write some software

Windows, Merapihkan data, memasukkan data ke perangkat lunak, membuat laporan. Hal yang berhubungan dengan microsoft.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: voip software windows mobile, write file windows mobile, geovision software windows service, free sandbox software windows, gps software windows

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14880223

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp1740740 cho công việc này

PRANRITHA

Sure would able - Windows, Convert data, enter data into software, create reports. Things related to microsoft. Relevant Skills and Experience Having nice exp.. Proposed Milestones Rp1555555 IDR - Delivery

Rp1555555 IDR trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
2.3
Qiller

Saya orang yang memiliki keahlian untuk menganalisa data dengan teliti, dan dapat menginput data dengan cepat dan tepat Relevant Skills and Experience Migrasi data Stay tuned, I'm still working on this proposal.

Rp2111111 IDR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp1555555 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0