Đã Đóng

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac . I need a steam marketplace bot that can buy low and sell high

Kỹ năng: Mac OS, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: develop php locally mac, software develop networking site, software develop shopping cart, software develop rent coder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14893000

2 freelancer đang chào giá trung bình $1566 cho công việc này

toxsltech

Hi, I am Shiv and having 15+ years experience in "Mobile Software Development". We have done 750+ projects. Regards toXSL tech For more info: https://in.linkedin.com/in/shivcharanpanjeta Relevant Skills and Experi Thêm

$2244 USD trong 30 ngày
(8 Đánh Giá)
5.9
abhi251990

https://www.upwork.com/fl/anujs9 (I am top rated 100% Job Sucsess rate developer on upwork) Relevant Skills and Experience I am a Web Developer with 5+ years of experience in developing websites using PHP, HTML, WORD Thêm

$888 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0