Đã Đóng

Write some software -- 2

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹8056 cho công việc này

₹11111 INR trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
3.5
vinismon

I developed desktop and web applications using Java technologies Relevant Skills and Experience Javascript / 2.5 years Proposed Milestones ₹2500 INR - After 1st release ₹2500 INR - After complete the task

₹5000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0