Đã Hủy

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Maxwell, need to do a simulation

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: simple windows software develop, software develop rent coder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14914667

1 freelancer đang chào giá trung bình $84 cho công việc này

binarysoft2

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [url removed, login to view] Relevant Skills a Thêm

$84 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0