Đang Thực Hiện

Write some software

3 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$35 CAD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
5.4
ashokdzpxq

Hi, I can work on your project , I have 10 years of IT experience in development . [login to view URL] -- Java, Spring,Documentum,Alfresco, JSF2 Primefaces, Tomcat ,Jboss, Weblogic ,O Thêm

$25 CAD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
2.6
$25 CAD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0