Đã Đóng

YouTube video creators needed with good communication skills.

YouTube video creators needed with good seo skills.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: youtube seo video, good multimedia communication skills, youtube video creators, good communication skills, profile good communication skills, freelance youtube video creators

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14782641

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹8749 cho công việc này

vashist246

youTube cms Relevant Skills and Experience SEO,SMO, digital marketing Proposed Milestones ₹3888.5 INR - proposal ₹3888.5 INR - proposal

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
axontech2

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, Asp.NET, Vb.NET, HTML 5 etc.& mobile apps Relevant Skills and Experience Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, Thêm

₹10694 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0