Đã đóng

Help with Business Finance

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $462 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I would like to create an app where young entrepreneurs or start ups can get investors through a smartphone app where also local or international investors may want to join in as an investor for the start ups or young entrepreneur. Basically an app that has a platform for local and international investors in any parts of the world

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online