Hire a C Programmer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is C Programming for microchip controllers. I would like a fixed price for this project.

I need to get writen a program for IEI 60870-5-104 protocol for an PIC32MZ1024EFE064 microcontroller.

The program must be very well commented.

The program shall be writen so that aditional modules from Harmony can be added to the code.

The program shall be running as an App, that connects to other drivers through a framework.

I need a price for this project and a time frame for completion

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online