Còn mở

Hire a Python Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $58 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

When doors open a microswitch wil inform the io input.

Then a picture or movie will be display on a screen.

When the door close a 4 second delay will keep the screen on.

The user needs to be able to change pictures/movies themself.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online