Còn mở

Hire a Windows Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2581 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hardware:

1- A device to generate images and text, one image associate with one text file (max 20 bytes), image (max 2MB).

2- A computer (windows or linux) will use (ftp protocol to bring the files from device 1) when the application started and store the files in 2 separate folders (text and images, the text file have a reference to the location of the image file).

3- A GPS time server, to make sure time accuracy with time log and time stamp all files.

The application start:

1- Operators adds his details at the beginning, location name, address, GPS location and time populated automatically from a GPS time serve, then the operator will start a session, a folder will be generated with this session number, date and time. All files transferred from device 1 will goes to the session folder, a security protocol may be used (MD5). Operator will end the session when he finish.

2- Another operator will start another session after 2 – 4 hours, will repeat step 1.

3- Another function in the application is to compare the text files in any 2 sessions and identify the matches’ text.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online