Repair existing PIC Microcontroller code written to control ISD1700 voice record playback chip

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Looking for someone to repair existing PIC microcontroller code written to control ISD1700 voice record playback chip. Must have experience with the ISD1700 voice play and record module as well as have a full understanding of the PIC C Compiler IDE. Must already have access to ISD17120PY voice chip to carry out testing. Need this done A.S.A.P. I will send you the file containing the PIC C Compiler code.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online