Đã đóng

Repair existing PIC Microcontroller code written to control ISD1700 voice record playback chip

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Looking for someone to repair existing PIC microcontroller code written to control ISD1700 voice record playback chip. Must have experience with the ISD1700 voice play and record module as well as have a full understanding of the PIC C Compiler IDE. Must already have access to ISD17120PY voice chip to carry out testing. Need this done A.S.A.P. I will send you the file containing the PIC C Compiler code.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online