Đã đóng

Shopify Shipping Calculator - existing API

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1279 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need Shopify integration with my shipping provider. All I want is for the shipping to be calculated based on the destination. Here is the shipping API: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online