Đã đóng

Software expert is required who will develop small software

Dự án này đã được trao cho pgbhughes với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Looking for someone who will develop software to manage our records. We are providing writing services and i have many writers whom i send work via mail which later on cause for conflict-ion and record duplication. . i want experts decision first then i will select the suitable bidder..

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online