Đã đóng

Video(CCTV) Analytic Software

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $268 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi.

I am looking for someone who can develop software for CCTV video analytic.

Currently I need a function for moving object counting.

And, if you can prove this function, we can work together for long term.

Anyone who interested and going to prove your skill, please apply.

Will wait for your feedback.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online