Đã đóng

WhatsApp Interface

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $668 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Develop an interface to a pre-existing system interact with WhatsApp, reading received messages, recording them to a database for further processing by the pre-existing system and receive data from the pre-existing system answering received messages.

Information flow:

1 - A message is sent to WhatsApp requesting a quote. This message may contain images.

2 - The interface to be developed intercepts the message, saves it to a database or directly sends to a WebService (to be defined), informing all message data, date, time, telephone number, text message, media attachments, etc. If there are messages Messages in a short time, this set of messages may be treated as a single message.

3 - The back system treats the saved incoming messages and sends answers to the interface.

4 - The interface intercepts the answers from the back system and sends as messages to the corresponding phone.

One of the specifications is a possibility that more than one WhatsApp number (account) feed the same database and answer to the corresponding WhatsApp number.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online