Đóng

auto program web filler and information taker

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1940 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 CAD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need you develop a program which can fill out a website form, then, get the search result from that website.

The website form to fill out is in the attachment.

I will provide you the info like:

street number,

street name,

street type,

post code,

and

city name,

then your program can input those info to the website, then, your program can click on the "validate" button, after website search and give a result, your program can collect them to a excel file.

Then, restart to check another address...keep doing the work, until we finished all the address items checking.

Pic1, is the picture, we need to fill out address info

Pic2, is the checking result. we need to take this info from website, put it to a excel file.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online