Đã Đóng

Hire a Software Developer

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹10035 cho công việc này

₹11111 INR trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.3
₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ashishcompwiz

so do u want a app

₹7920 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anitamcrlogitech

Hello sir, Have a nice day !! I will develop your software as per your [url removed, login to view] let me know your availability time for discuss the project. Thanks [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience I have Thêm

₹13333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0