Đóng

Hire a Software Developer for audio/video capture

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1054 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $1500 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We would like to create a custom branded windows based software that is able to capture an audio usb input device similar to [url removed, login to view] There a few other features that we would like to have.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online