Đã Đóng

i need a software developpment

3 freelancer chào giá trung bình$870 cho công việc này

(2 Nhận xét)
5.7
cchernashki

not sure what are the other candidates, but I will receive money only if you are happy. Looking forward for long term relationship

$1000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0