Đã đóng

read cardiac rate with raspberry PI and ant+

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $359 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Need to read multiple chest belts for Cardiac Rate, have something like this: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

https www freelancer inosjaa ofb9uxkzayhzer2yvwcb5obnl9yjedfojyev5u6zttvtexoclzrw_wcb&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google co i, https www freelancer inidb5gwr1h0vaw1u_x9gu a27v_rbxociftw_wcb&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google co in 2f, https www freelancer in8sr72n7wxkkow 0&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google co in 2f, https www freelancer com ar6dnhxwsjadswa3t0roykt1bv8nbajvqjt4u1u_frhzxibmwmxfhd8vy9xocfvfw_wcb&utm_referrer https 3a 2f 2fwww go, https www freelancer com 590000002&utm_referrer https 3a 2f 2fcol129 mail live com 2f 3ftid 3dcm rfm1yib5hgswtidz1x5gg2 26fid 3d, https www br freelancer comybz2mgdgn36wmugvhpseaap4d8p8haq&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google com br 2f, https www br freelancer comip8p8haq&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google com br 2f, https www freelancer com2r 18dd1t6j6wm8fgwavzmstquhiaan808p8haq&utmreferrer https 3a 2f 2fwww google com pk 2f, raspberry pi 2 software development nz, looking for raspberry pi software developer, https www freelancer com es16rrkqko_wtqpjvmz0ykmdq1wbybnqjpbcaakoy8p8haq&utm_referrer https 3a 2f 2fwww google es 2f, hire a python programmer raspberry pi, help to setup a 247 home gateway on raspberry pi, help to setup a 24/7 home gateway on raspberry pi, freelancer raspberry pi programmer toronto, freelance raspberry pi, find a raspberry pi programmer, design a raspberry pi system to switch 12v led lights based on pc input, raspberry read ltc, raspberry read serial port display web page, raspberry read serial port, program raspberry read rfid, raspberry read serial, www fast track wap com, read data nfc raspberry

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online