Đã Đóng

Software Development

4 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vgarg80

provide complete expertize Relevant Skills and Experience web design and development Proposed Milestones $15 USD - complete work

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0