Đã đóng

I would like to hire a BigCommerce Developer

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3979 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 AUD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I want to develop a internet shopping homepage through big-commerce. I'm going to sell printing service through the web and client will be customize the shape+size+paper stock etc. Want to show varies of prices when client customize given options with their favor.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online