Đã đóng

I would like to hire a FileMaker Developer

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £217 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We have a number of issues that we need to sort out in our existing FileMaker datatbase that has been built as an investment management tool and record keeping for a small IFA/discretionary wealth manager.

One notable project is to wrinkle out the difficulties the database is having, having upgraded from 12 to version 14. When we run reports, the pdf files scramble the data so only a bunch of lines show instead of the actual information they are supposed to show.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online