Đã đóng

I would like to hire a Matlab and Mathematica Engineer

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $349 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Simulation of 2 stage grid tied solar power inverter via simulink

PV panels->MPPT(DC-DC boost converter)->Grid-Tied inverter(GTI)->High frequency transformer->Grid

Specs: 50kW system, 50 Hz

measurements of PV input, waveforms, THD, efficiency, etc

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online