I would like to hire a Microsoft Access Developer

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €750 - €1500 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

The software will be responsible to collect data from a scale within other data like : user, metal, weight loos, time.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online