Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã được trao cho pradeepjoshi2182 với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need the implementation of a scientific paper-"[url removed, login to view]" in Matlab. This involves preprocessing the IXMAS dataset, finding pairwise distance matrix using HOG and optical flow and then simple SVM classification.

I need scripts for preprocessing the Dataset and finding the distance matrices using HOG and OF.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online