Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã được trao cho vitalyalexeev với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need C# UWP code to read the contents of a txt file and display on a HD TV. It needs to be 2 columns and re-read the txt file ever 5 minutes.

The text file will be located on a network folder accessible by unc path and username/password.

The text file is a listing of Showtimes for each auditorium and should be listed like (example from attached file):

Auditorium 1 The Shack PG13 Times 12:00 3:00 6:30 9:35

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online