Đã đóng

I would like to hire a C++ Programmer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £19 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a C++ script that replaces my current software driver for a USB phone which sends 'keystrokes?' to performing actions such as, opening software when the phone is taken off the hook, closing the software when the phone is put back on the hook, etc. I can provide the current software if it helps, but I do not have the source code for it

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online