Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này vừa được trao cho marjanahmed13 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using .NET.

drawn to projects houses the desired measures in meters, and could also give a proposal for the project customized plot-paid microsoft visio offis

program in meters

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online