I would like to hire a Sharepoint Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R210 - R1750 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

1 Requirements Analysis, Documentation, and Verification and Validation Week 1

2 Installation and System configurations for MS SharePoint Week 1

3 Design Documentation and Acceptance Of Design Week 2

4 Customization of SharePoint: Creation of Team sites, Calendars, Events, Blogs, Projects Sites including testing Weeks 3 and 4

5 Design, Create & Configure workflows; Automated Document Routing; (Document Review and electronic approval) Week 5

6 Configure Records Management as per organizational policy; Setup and configure document archiving as per organizational policy; Setup and configure information management policy on SharePoint Week 6

7 Training: ICT and end-users Week 7

8 User Acceptance Testing and sign-off Week 7

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online