Đã đóng

I would like to hire a Shopify Developer

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $477 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hello,

I just made [url removed, login to view] to sell a posture support product for your chair called the Posture PT.

Anyways... I would like to get the product pages styled... the way they look right now is kind of bizarre. We would also like some way to offer quantity discounts so we created a size variant. But now there is a size and quantity selector and its kind of confusing. Is it possible to get rid of the quantity selector so people can just pick a one, two, or three pack? See below for web address:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Thanks,

Andy

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online