Đã đóng

I would like to hire a Software Developer

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$235 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Comecei a desenvolver uma plataforma como a Uber. Mas como trabalho de consultor empresarial, pra mim ficou difícil. Então, resolvi comprar. Mas como nós programadores sabemos, pegar pronto é pior que criar do zero, pois ficamos desnorteados. Mas enfim, o projeto tá pronto já. Não quero investir agora, quero oferecer uma porcentagem de todo o lucro que o negócio venha a trazer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online