Còn mở

I would like to hire a Software Developer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $3885 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We are looking for a Cache/Mumps Programmer with ability in Microsoft. Net and MS SQL Server. The programmer will be in charge of existing software module developed in Mumps /Cache to Microsoft .Net

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed, xpa magic software developer for hire in india, want software developer for hire, senior software developer for hire cape town, freelance software developer uk hire, software developer to hire, software developer to hire for small projects, software developer to hire austin tx, software developer malaysia hire, software developer for hire, software developer for hire uk, redesigned the current logo i want the look and feel to be elegant and chic and i would like to use pale pink and grey, need software developer for hire, i would like to rework the logo below the goal is to make it clear there is a p and k initials of our owner, i would like to rework the logo below the goal is to make it clear there is a p and k (initials of our owner), i will provide the server details to communicate database and share the google play store account, i need you to develop some software for me i would like this software to be developed for windows using metatrader, i need the contact information for a google spreadsheet developer, hi i have got the citizenship of new zealand and i am the developer as well well the task is not that hard lets discuss over cha, freelance software developer for hire, embedded linux c programmer developer for hire, property developer software

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online