Đang Thực Hiện

I would like to hire a Joomla Developer

I need to correct my multilingual settings in joomla. Bilingual site english-greek greek is ok but english does not show.

Kỹ năng: Joomla, Phát triển phần mềm, Virtuemart

Xem thêm: would like hire developer, need hire developer, hire joomla developer vietnam, hire joomla developer india, hire joomla developer, hire freelance joomla developer, developer like, need joomla developer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Greece

Mã Dự Án: #14798357

Đã trao cho:

cherrystuart83

A proposal has not yet been provided

€18 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.5

2 freelancer đang chào giá trung bình €21 cho công việc này

€23 EUR trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8