Đã Đóng

I would like to hire a Programmer

4 freelancer đang chào giá trung bình $149 cho công việc này

$147 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
$200 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.2
$222 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lboar

Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0