Đã Đóng

I would like to hire a Software Developer - 09/05/2018 10:25 EDT

2 freelancer đang chào giá trung bình ₫2016667 cho công việc này

joydeepkumar

A proposal has not yet been provided

₫700000 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Prizza18

A proposal has not yet been provided

₫3333333 VND trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0