Đã Đóng

[url removed, login to view]

2 freelancer đang chào giá trung bình $42792 cho công việc này

Avinavkr

Dear Sir, Greetings of the Day, This is Avinav Kumar and I have a team of 20+ members and they are expert in PHP, Joomla, Joomla Customization ,Joomla Plugin Development, HTML 5, CSS 3, Javascript, Jquery, Twitter Bo Thêm

$83333 JMD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leonelhl

A proposal has not yet been provided

$2250 JMD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0