Đã Hủy

Software engineering

I have 3 question papers to do on software engineering on dfd, uml, z and verification and validations and etc. Will provide more details soon

Kỹ năng:

Xem thêm: software engineering, software c++, software c#, engineering, engineering c++, DFD, software verification, question papers, engineering software, engineering uml

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Perth, Australia

Mã Dự Án: #62980

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

liusz

Dear sir , please see your PMB

$50 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0