[login to view URL] ( Power User - Annual Subscription ) 5 star rating

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need [login to view URL] annual subscription person who able to work or allow me to work on the "[login to view URL]" will be fine for long term relationship

Thanks

Kiểm tra phần mềm Software Sales

ID dự án: #37209157

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$19 cho công việc này

sindhujaganesan1

I have 6 yrs experience in manual web application desktop testing Experience in functional and non functional testing like load testing, performance testing Experience in Postman swagger zdt testing and server switch Thêm

$17 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.5
mehtakiran1412

I am a skilled software tester looking for testing projects. I have 4+ years of experience in functional testing, performance testing, and security testing. I am open to testing any software or application. My ideal de Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0