Đóng

QA Tester Needed for our SMS service

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I am looking for testers in US to try a new SMS service and provide feedback. Our service helps people learn how to use my mobile app. It is under the development. I am looking for ways to improve the service.

Testing will take 1 week. Testers will receive SMS messages each day. Testers will be asked to reply to our SMS messages.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online