Đã hoàn thành

Web App Automation Testing

Được trao cho:

arunthampytvm

please consider my profile

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

$23 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anx1818

Hi, I can write js automation for you. I have a framework that I can start of. Please let me know if you want to discuss further

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0