Đã Đóng

Ido launchpad

3 freelancer chào giá trung bình$9667 cho công việc này

(90 Nhận xét)
7.9
(31 Nhận xét)
5.9
mwaqas0401

Hi Joseph, Thank you for inviting me to bid on this project. I understand that you want to develop a decentralized launchpad on Binance Smart chain. I would like to know your requirments and what features do you want Thêm

$20000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0