Đã Đóng

mechanism in solidworks

looking for some help with my mechanism in solidworks .. please bid if you can

Kĩ năng: Solidworks, Kĩ thuật cơ khí, CAD/CAM, Kĩ thuật, Thiết kế sản phẩm

Về Bên Thuê:
( 119 nhận xét ) New Delhi, India

ID dự án: #32696636