Đang Thực Hiện

some adjustments to a wordpress site

Hi imaster2000. I'd need to make some adjustments on a wordpress site. If you can contact me, I will explain to you in details. Ciao. Roberto

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: some adjustments, roberto, make wordpress, wordpress adjustments, adjustments, contact lens site wordpress, contact details wordpress plugin, capture contact details wordpress, business site wordpress

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Pisa, Italy

Mã Dự Án: #4544937

1 freelancer đang chào giá trung bình €5 cho công việc này

imaster2000

Hired by the Employer

€5 EUR / giờ
(70 Đánh Giá)
5.4